Vi har brug for de faglærte i den bæredygtige omstilling!

På samfundsplan er der store ambitioner om, hvordan vi skal omstille vores samfund til et mere bæredygtigt samfund. Men jeg er på snedkeruddannelsen ikke blevet forklaret, hvorfor træ er godt bæredygtigt byggemateriale, hvilket det i høj grad er – hvordan kan det stadig lade sig gøre i 2016?

Mit seneste skoleforløb som bygningssnedker på Teknisk Skole bar præg af ’problemløsning’ i stedet for dybdegående undervisning i fremstilling af køkkener. Som elev skal man købe en bogpakke til 2500 kr., hvilket jo giver god mening. Men ikke en eneste gang har en lærer lavet en henvisning til noget, der kunne være relevant at læse i bogpakken. Min ene lærer har sågar sagt, at elever på teknisk skole – dem får man ikke til åbne en bog. Jeg ønsker på ingen måde at fjerne uddannelsen fra det praktiske, som er alfa omega for at lære et håndværk. Men forventningen om at vi ikke kan eller vil lære den bagvedliggende viden ved de ting, vi laver, skuffer mig. Og det er helt grotest at et ord som bæredygtighed aldrig nævnes.

Gennem de lokale uddannelsesudvalg har jeg sammen med elevrepræsentanten hos tømrerne fået indført et valgfag på grundforløbet i netop bæredygtighed, og skolen var ved at falde bag over, da de så den store tilmelding. De unge interesserer sig for fremtidens udfordringer, men lærerne på Teknisk Skole har ikke tid og kompetencer til at uddanne eleverne grundigt i deres fag. På den måde mener jeg, at samfundet går glip af en masse værdifuld arbejdskraft.

De faglærte udgør rugbrødsmotoren i vores samfund. Så hvis vi ønsker ændringer i samfundet, skal de med på holdet. Det hjælper ikke med en arkitekt med en master i bæredygtigt omstilling, hvis os på gulvet, ikke har den tilstrækkelige viden. Et eksempel er Samsø, der i dag er kendt for at bruge 100 % bæredygtig energi. I evalueringerne af deres omstillingsproces bliver det beskrevet, hvordan den lokale elektrikers viden om, hvordan vindmøllerne fungerede, var enorm vigtig for at overtale alle borgere på Samsø til at være med, og få projektet til at virke i praksis.

Teknisk Skole skal ikke kun styres af, hvad mestrene efterspørg lige nu. Uddannelserne i bæredygtighed er eksploderet på universiteterne de sidste år, men på Teknisk Skole er der ikke en eneste at finde. Få bæredygtighed på skoleskemaet på Teknisk Skole. En bæredygtig omstilling sker ikke oppe fra, men fra dem, som skal udføre arbejdet i praksis – og vi elever er mere end klar til at tage udfordringen op!

Kommentarer