Timeløn på 60 kr. vil sprede sig til hele arbejdsmarkedet

Kathrine Lilleør plæderede i weekenden, i Berlingske, for en mindsteløn på 60 kr. svarende til 10.000 kr. om måneden før skat. Samtidig kaldte hun os 3F’ere usolidariske, fordi vi ikke er enige i hendes forslag.

Der er to ting galt med Lilleørs forslag. For det første står de danske lønninger ikke i vejen for flere arbejdspladser. Inden krisen var der så få arbejdsløse i Danmark at de kunne være på lægterne i vores nationalstadion Parken. Omkring 40.000. Det er det eksperterne kalder fuld beskæftigelse. Med andre ord er problemet at der er for få arbejdspladser, ikke at lønnen er for høj.

For det andet vil en mindsteløn på 60 kr. smitte af på hele arbejdsmarkedet og dermed vores andres lønninger. Først vil det sprede sig til ufaglærte arbejdere og derefter til resten af arbejdsmarkedet. Faktisk var det for at forhindre lønpres at vores forfædre gik sammen og startede fagforeningerne. De ønskede at sætte en grænse for hvor lav en løn man skulle acceptere. Derfor er der ikke længere sultelønninger i Danmark. Vi får en løn man kan leve af og sådan skal det blive ved med at være.

Der er mange metoder til at få arbejdsløse i job. F.eks. uddannelse eller jobrotation. Men at kræve at vi andre skal tvinges ned i løn – dét er usolidarisk.

Kommentarer