Sådan får man unge ind på erhvervsuddannelserne.

Dette indlæg blev bragt i den trykte udgave af avisen politiken d.23.8.2015 

Erhvervsuddannelserne er oppe og vende for tiden. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har været ude og sige, at vi skal have flere i såkaldt mesterlære for, at få flere ind på erhvervsuddannelserne. Videnskabsministeren Esben Lunde Larsen, har også været ude, i forbindelse med en undersøgelse offentliggjort den 20. Juli der påviste, at erhvervsuddannede, er dem der hurtigst ”betaler deres uddannelse tilbage”, og agitere for flere skulle tage en erhvervsuddannelse.

Det er kun positivt, at vores nye ministre har fokus på at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Bare det faktum, at vi i fremtiden kommer til at mangle i omegnen af 50.000 faglærte i Danmark burde give kronisk stressmave hos enhver politiker der interesserer sig bare det mindste for uddannelse.

Der er flere grunde til at unge ikke finder uddannelserne attraktive. Men lad os denne gang tage uddannelses forholdene.

For ønsker vi virkelig, at flere skal tage en erhvervsrettet uddannelse, er vi nød til at tænke uddannelse fuldstændig anderledes end i dag. Vi skal skabe nye veje der leder til erhvervsuddannelserne.

Rigtig mange erhvervsuddannelser giver rigtig få, eller ingen, mulighed for at søge videre på andre uddannelser bagefter. Det bør ændres. Jeg vil faktisk gå så lagt som at sige, at på visse videregående uddannelser burde det være et adgangs krav at have et svendebrev.

Eller sagt med andre ord. Svendebrevet skal være adgangsgivende til flere uddannelser det er nu.

Et mulighed kunne være, at kræve en relevant erhvervsuddannelse for at kunne gå op til optagelses prøverne på Kunstakademierne. For eksempel. Vil du læse til arkitektur inden for byggeri skal du have en Murer, Tømrer eller Struktør uddannelse, vil du læse lys design skal du have en elektriker uddannelse, vil du læse tekstil design så skal du have en skrædder uddannelse, vil du læse til indretnings arkitekt skal du have en bygnings eller møbelsnedker uddannelse og så videre. Husk på mange af de største inden for dansk design og arkitektur startede med at tage et svendebrev. Arne Jacobsen Murersvend, Poul Henningsen også Murersvend, Børge Mogensen Møbelsnedker og Hans Wegner Snedkersvend, bare for at nævne nogle få.

De unge der vil ind på kunstakademierne vil søge mod erhvervsuddannelserne.

Andelen af elever der søger ind på erhvervsskolerne frem for at blive placeret der, vil stige betragteligt. Derved vil frafaldet falde betragteligt. De elever der måske ville være faldet ud vil have et langt bedre grundlag for at blive løftet og færdiggøre deres uddannelse da den nye elevsammenslutning vil skabe et helt andet engagement. Hvis flere færdiggør en erhvervsuddannelse vil flere komme ud på arbejdsmarkedet og bruge deres erhvervsuddannelse. Mange vil også ende med at blive hængende på arbejdsmarkedet i længere tid selvom planen måske måtte være at læse videre.

Sidst men ikke mindst, vil kunstakademierne få elever ind der er langt bedre funderet i håndværket og deres udgangspunkt for at skabe nye løsninger i eksisterende systemer vil være forbedret markant.

Kommentarer