regionsrådsmøde

 

På regionsrådsmødet i marts, blev der nævnt at, det var de dårligst uddannede, som passede borgerne i kommunerne. Det havde nogle af FOAs faggrupper en kommentar til. Vi skrev et lille brev som vi udleverede til alle regionsrådsmedlemmer til mødet i april. Det affødte en indkaldelse til møde, hvor vi kunne uddybe os nærmere. Til mødet blev aftalt at jeg skulle skrive en kort mail om nogle punkter, som regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen, kunne tage med videre.

904383_604354942909992_1408782461_o

Mail til en regions politiker, efter et møde om hvordan man kan undgå unødvendige indlæggelser.

De tanker jeg har om hvordan man kan bruge social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere i hjemmeplejen og på plejehjem/aflastning/genoptrænings steder.

Vi kan godt tage begyndende væskemangel og urinvejsinfektioner i opløbet – forbygge, inden der kræves indlæggelse.

Allerød kommune har man kørt et projekt med triagering(et screening program) af borgeren. En opgave som social og sundhedshjælpere udførte, når de besøgte borgerne.

Vi kan sagtens fører væske skema hos borgerne, så hvis borgeren ikke får væske nok, kan vi motivere borgeren til at indtage væske. Hvis dette ikke er nok, kan man evt. flytte borgeren til en speciel observations stue, hvor man på flere måder kan give væske.
– anlægge sonde og give væske igennem den vej.
– perifert vene kateter (PVK) og så give det gennem drop.
– Drop som anlægges i vævet og ikke i en vene (subcutan nål).
Der er forskellige fordele, procedure og forholdsregler ved de forskellige metoder, men alle metoderne bruges som væsketerapi.
Ved at holde øje med væske indtaget hos ældre mennesker, kan man undgå urinvejsinfektioner og væskemangel (dehydratio) Disse opgaver er social og sundhedsassistenter uddannet til at udfører.

FOA mener at vi kunne få et bedre tværsektorielt samarbejde. I LUP(landsdækkende patient undersøgelse) fra 2006 til 2011 er dette overhovedet ikke blevet forbedret. Trods der er indført en del tiltag. Som fx. Følgehjem ordning. FOA er bekendt med at ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker udfører opgaverne. Vi mener at Social og sundhedsassistenterne er den faggruppe, det skal udføre opgaverne. Vi er den faggruppe som er uddannet indenfor både primærsektor, sekundærsektor og psykiatrien. Samtidig er vi også uddannet indenfor aktivering, og er uddannet til hjælpe og motivere borgerne til at skulle kunne klarer mest muligt selv. ADL træning (almindelig daglig livsførelse).

Generelt mener FOA Nordsjælland det handler om at kommunerne har for mange ufaglærte ansat. Det kan godt være disse ansatte er billigere her og nu, men vi mener at, i længden er det på bekostning af faglighed og dårligt for borgerne og utilfredse pårørende.

Med venlig hilsen

Kristine Hernvig social og sundhedsassistent

 

 

 

Kommentarer