Prioriter de unge

Da jeg som 23 årig startede som kontorelev, sagde min mor, jeg skulle melde mig ind i en fagforening. Jeg rynkede lidt på panden og sagde derefter: ”Hvad er en fagforening?” Jeg kunne bestemt ikke se værdien i at være medlem. Fra min tidligere arbejdsplads var jeg vant til, at tillidsmanden rullede med øjnene, hver gang konsulenterne fra HK kom forbi. Så hvad kunne HK dog gøre for mig!?!

I mit arbejde som dialogambassadør for HK Ungdom, møder jeg hundredevis af unge hver dag, som ikke har den fjerneste anelse om, hvad en fagforening er. Jeg synes det er skræmmende, at de unge er så uvidende omkring noget så vigtigt i vores samfund, men det er ikke fordi de unge ikke vil fagforeningerne. En ny undersøgelse lavet af Aalborg universitet viser, at unge under 30 år er vilde med fagbevægelsen. ’Der ligger guld på gaden’, som arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen udtaler i Ugebrevet A4 fra d. 21/10-15.

Jeg står ved min HK-stand på en handelsskole. Om lidt kommer der 700 potentielle nye HK-medlemmer væltende. Jeg har 30 sekunder til at fortælle dem hvad HK er, hvad de kan bruge et medlemskab til, samt skabe værdi. 30 sekunder til at tage eleven i hånden og føre personen gennem fagforeningsjungen. Jeg ved, at når jeg om lidt spørger eleven, om hvad en fagforening er, er det eneste jeg ser foran mig: Et stort spørgsmålstegn.

Jeg oplever at fagforbundene ikke prioriterer, at tage ud på skolerne og undervise i, hvad en fagforening er. Og for 4 år siden da en flok gråhårede delegerede til en LO-kongres lukkede ned for skolekontaktordningen, gjorde man klart for hele fagbevægelsen, at det ikke var noget som skulle prioriteres. Det er de samme gråhårede mænd og kvinder, som varetager unges interesser i fagforeningerne.

Jeg foreslår at vi laver et rejsehold bestående af unge aktive, fra forskellige fagforbund, som skal turnere rundt i Danmark, og fortælle om den danske model, fagforeningerne, og dens historie. Vi skal møde de unge i øjenhøjde ude på gymnasierne, handelsskolerne og de tekniske skoler og skabe værdi – værdi omkring at være medlem af en fagforening. Vi skal koge fagforeningssuppen ind til noget spiseligt, så alle kan være med. For i mit arbejde ude på skolerne, ved jeg hvor vigtigt det er at møde eleverne der hvor de er.

Jeg fandt værdien ved at være medlem af HK, da jeg sammen med 20 andre medlemmer, fik defineret hvad en fagforening kan. Jeg blev inspireret af de undervisere som stod foran mig, fordi man kunne se, de gik op i fagforeningsarbejdet. Derfor er jeg overbevist om at igennem oplysning kan vi skabe den rette værdi hos de potentielle unge medlemmer, og derved også i højere grad organisere de unge medlemmer.

Kære Lizette – Den sidste elev har forladt min stand, og hvornår kommer du ud og ser de unge i øjnene, sammen med mig. Jeg pakker mine ting sammen med god samvittighed. For jeg har været med til at sikre fagbevægelsen i fremtiden – har du?

 

Kommentarer