Klar til fremtidens arbejdsmarked

Med det dobbelte uddannelsesløft kan vi skabe et vakuum på arbejdsmarkedet, som vil suge flygtningene ind. Flygtningene vil blive suget ind i et samfund, der vil dem. Samtidig med at vi gør det danske arbejdsmarked klar til fremtiden.

Med et dobbelt uddannelsesløft, kan vi styrke både integrationen og gøre det danske arbejdsmarked parat til fremtiden. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at Danmark i 2030 vil mangle 90.000 faglærte og 110.000 med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Samtidig vil Danmark have godt 85.000 ufaglærte og 60.000 studenter i overskud. Vi er derfor nødt til at løfte fra ufaglært til faglært, og fra faglært til videregående, altså et dobbelt uddannelsesløft. Sådan bliver vi klar til fremtidens arbejdsmarked.

I forrige uge blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en køreplan for at få flygtninge hurtigere i arbejde. Det er vigtigt at flygtninge hurtigt bliver en del af vores hverdag, så de lærer at indgå i vores fælles samfund. Aftalen går ud på at flygtninge skal gøres klar til det danske arbejdsmarked, og skal kunne varetage ufaglærte stillinger.

Udfordringen består i, at der allerede er folk der varetager mange af disse stillinger. Hvis de ufaglærte bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet af flygtninge, har vi fejlet. For så har vi ikke fået flere i arbejde, men blot erstattet dem med billigere arbejdskraft. Samtidig vil det skabe grobund for endnu større kløft mellem dem og os. Derfor er et uddannelsesløft til alle vigtigt, så vi kan gøre arbejdsmarkedet modent til flygtninge og til fremtiden.
Rasmus Peter Henriksen
Elektriker

Bragt i Fyens Stiftstidende d. 25/3-2016

Kommentarer