Ingen skal have beskeden: Du må vente med din uddannelse!

Politikkerne bruger sloganet, ”uddannelse, uddannelse, uddannelse”, men hvad med dem der ikke har muligheden?

Jeg er helt enig i, at uddannelse er vejen frem. Krisen skal bruges til, at vi opkvalificere vores arbejdskraft. At færrest muligt står uden en uddannelse, når der igen er skabt jobs. Men det sætter store forventninger til samfundet. Hvis det er strategien, er vi nødsaget til at investere i uddannelse.

10.000 unge kan ikke finde en læreplads. Faktuelt betyder det at de går i stå i deres uddannelse, uden mulighed for at komme videre. Det hænger ikke sammen med målsætningen om, at flest mulige skal have en uddannelse!  

Vi skal have skabt flere lærerpladser

Vi kan ikke bede den unge tage en uddannelse uden på den anden side at sikre, at de har muligheden.

1.      Flere virksomheder kan deles om en lærling

Ikke alle virksomheder egner sig i dag til at have lærlinge. Det kan f.eks. være at de er meget specialiserede, og at det derfor kan være svært for lærlingen at nå igennem alle sine mål for uddannelsen. Andre virksomheder har ikke råd til at ansætte en fuldtidslærling. Derfor bør der åbnes op for at flere virksomheder kan deles om en lærling.

Det giver lærlingen mulighed for at komme ud på flere forskellige lærerpladser og se flere forskellige specialer. Samtidig forbedrer det lærlingens mulighed for siden hen at finde et arbejde, da man har opbygget relationer til flere virksomheder undervejs i sin uddannelse.

Fordelen for virksomheden er, at de kun skriver sig op til at modtage lærlinge i et læringsmodul og ikke i hele læretiden.

2.      Skolerne skal påtage sig et større ansvar i fordelingen af lærerpladser

Modellen fra før kan ikke lade sig gøre, hvis ikke skolerne påtager sig et større ansvar i tilpasningen af lærepladserne. Det er skolen, der bedst ved hvilke mål lærlingen skal igennem i sin uddannelse, derfor er det også dem der har den bedste forudsætning for at tilrettelægge et læringsforløb, bestående af flere læringsmoduler i forskellige virksomheder.

Det er helt afgørende, at læringsforløbet er forhandlet på plads inden lærlingen starter i det første modul. Vi må ikke få skabt endnu et hul, som den unge kan blive fanget i, som det i dag er efter grundforløbet.

Samtidig skal skolen være mere opsøgende i at finde almindelige lærepladser, så den unge ikke står helt alene med opgaven i at navigere rundt i problemerne med at finde en lærerplads.

3.      Det offentlige har et ansvar  

At de private virksomheder er ligeglade med at påtage sig ansvaret for at løse et samfundsmæssigt problem, er en ting. Det må det offentlige aldrig være.

Derfor bør det offentlige, når de laver aftaler med private virksomheder, altid stille krav om at der er lærlinge i virksomheden de bruger. Det er både gældende, når Københavns kommune indgår aftaler om metrobyggeri, det handler om når den lokale folkeskole skal have repareret sit tag.

Ja selv når der leveres mad til en offentlig myndighed bør der stilles kræv om at der er lærlinge i firmaet man benytter.

Uanset hvad det handler om, bør det offentlige tilstræbe at de virksomheder, de benytter, tager et samfundsmæssigt ansvar!

Kommentarer