Historien om mig

Jeg vokset op i et hjem på Amager med min mor og far. Alle mine søstre var flyttet hjemmefra og min bror kom på besøg hver anden weekend.

Min far (født 1937) var den næstældste af en søskende flok på 9, så han var allerede ude at arbejde fra han var 12. Ud af den ugeløn på 12 kr. han fik den gang, måtte han betale 10 kr til familien, så der var mad og tøj til alle. Eftersom han måtte arbejde så meget, nåede han aldrig at få sig en uddanelse. Til trods for at  han ikke havde nogen uddanelse, har han kun arbejdet 4 steder. Det sidste sted  han var ansat, nåede han at være  i over 27 år. Selv om han havde haft et godt arbejdsliv og aldrig har været arbejdsløs, var det vigtigeste for ham, at hans børn fik sig en uddanelse, så de altid havde noget at falde tilbage på.

Min mor (født 1948) var den mellemste og eneste pige i en søskende flok på 3. Min mors aller største ønske var at blive skolelærer, men hun kunne ikke komme ind på gymminagiet, fordi hendes far var arbejdsmand. Nå, men efter som skole lærer var afskåret, måtte hun så finde på noget andet. Hun kom så i lærer som kontorelev hos Københavns Sporveje. Efter overstået uddanelse prøvede hun flere forskellige slags arbejde, som ikke helt var det rette job for hende.  Senere kom kaldet igen for at have noget med mennesker at gøre og hun uddanede sig til sygeplejerske. Da hun var fra en familie med tradition for at være en aktiv spiller i fagforeningerne, var det meget nærliggendefor hende at blive tillidsrepræsentant. Strejken i 2008 blev den sidste aktive faglige kamp for min mor. Hun var suppleant for fældestillidrepræsentanten og stod blandt andet for planlægningen af nødberesskabet. Jeg kunne se, hvor meget det sled på min mor. Hun arbejede nærmest 20 timer i døgnet  i de ca 2 måneder strejken varede. Hun nåede også at blive indlagt med stress. Da konflikten var ovre, måtte hun på grund af sygdom slutte sit arbejdsliv, men var dog så heldig at kunne gå på efterløn

Så er der mig selv (født 19.Febuar 1983). Jeg startede min skole gang på Sankt Annæ Privat Skole på Amager ikke ret langt fra, hvor jeg boede. Den klasse jeg gik i, var en meget blandet klasse.  Forældrene havde meget forskellig baggrund. Der var enlige mødre , håndværker, skolelære, musikere, piloter, ufaglærte, kioskejere, kontorfolk og mange mange flere, så vi var en blanding af mange sociale lag. Da det var en kristen skole, var der meget fokus på, at man skulle være ordenlig over for andre mennesker og man skulle passe på hinanden.

Lærertiden:Vikom til den tid, hvor vi skulle finde ud af, hvad vi ville efter skolen. Uddanelse eller arbejder.  Jeg ville være smed, så jeg søgte og kom ind på Ballerup Teknisk Skole. Jeg husker meget tydeligt, at det var som at komme ind i en helt anden verden. En overvejende del af de 60 lærlinge, jeg startede sammen med, var småkriminelle. De havde ikke færdiggjort folkeskolen og kom fra meget socialt belastede miljøer. Det var nu også kun ca. 30, der gennemførte de første 20 uger. Men nu havde jeg jo fået lærer plads i et meget lille firma, der var ejet af 2 brødre. De havde en kontordame og  ca. 5 smedesvende samt 2 lærlinge, hvoraf jeg var den ene. Det lå i et lille gammelt  industrikvater, der bar tydeligt præg af 20érnes industrielle storhedstid på Amager. Ja ved siden af vejen, der bugtede sig langs de små firmaer, løb skinnerne til det for mange år siden nedlagte Amagerbanen. Det var et firma uden overenskomst, uden tillidsmand og med meget unge ansatte. Vi havde et godt sammenhold smedene og lærlingene imellem, men intet af faglig karakter. Jeg husker specielt en lønforhandling sidst i min lærer tid, hvor alle var indkaldt til mødet,svende og lærlinge. Det var nok ikke den bedste måde at forhandle på, men heldigvis var der en af svendene, der var forberet på lønforhandlingerne. Han var også gammel tillidsmand. De fik ikke de 10 kr., de gerne ville have, men de endte på omkring 7,50kr. Det var en god stigning, når mester nu startede på 2 kr.

Skibby Jensen Smedie: Så blev jeg var udlært og jeg var så heldig, at jeg blev på min læreplads i et halvt år, før jeg desvære måtte blive fyret, fordi der ikke var nok arbejde. Nu var gode råd  dyre. Jeg havde hørt om firmaet Skibby Jensen og at man her manglede en smed. Efter at have henvendte mig et par gange så fik jeg jobbet.Det var noget af en omvæltning.Hos Skibby var der tillidsmand og overenskomst, så allerede fra start fik jeg en væsentlig højere løn end den, jeg var vant til og så fik jeg noget, der hedder Pension, noget jeg da slet havde skænket den fjerneste tanke tidligere og sidst men ikke mindst et par betalte fridage om året.Jeg faldt hurtigt til i firmaet. Der var også et godt sammenhold her, lige som på min lærerplads. Detvar nogle gode opgaver, der udfordret både min hjerne og mine hænder. Sommeren år 2008  sagde tillidsmanden sin stilling op for at prøve kræfter et andet sted. Han glemte bare lige at få valgt en ny tillidsmand ind, inden han stoppede. I et par måneder havde vi ingen tillidsmand. En dag fik vi besøg af en inde fra Metal, der kun havde et punkt på dagsordenen og det var at få valgt en ny tillidsmand. Jeg meldte mig straks på banen, da jeg viste, at der ikke var andre, der var interesseret i det. Jeg kom  jo fra en familie med en kultur til at være faglig aktiv, så jeg tænkte, at nu må det være min tur. Jeg blev valgt ind med en blank stemme og resten for. Så  skulle  det bare godkendes af mester. Men mester havde ikke tænkt sig det samme. Han ville ikke godkende valget så sagen  røg ind i forbundet. Derfor var der en faglig sag allerede fra min første dag som tillidsmand.Sagen havnede  i LO´s hovedkontor på Islandsbrygge til et mælings møde, hvor de fik talt min mester til fornuft og han anderkendte valget.

Tillidsmanden Søren:I min tid som tillidsmand har jeg taget Metals tillidsmandsuddannelse, siddet i enafskedigelsessag af en arbejdsmiljørepræsentant , en afskedigelsessag af en lærling, prøvet opgang og nedgang i firmaet, taget mig af små og store problemer for mine kollegaer. Jeg er kommet med i bestyrrelsen i Dansk Metal København Industri og Byg, Dette har givet mig et godt og solidt netværk og sidst men ikke mindst har jeg fået æren af at skrive på Udenfilter.dk .

Kommentarer