Flere fastholdelsesvejleder = Mindre frafald!

Besparelse på 8,7 milliarder kr. over de næste fire år på uddannelsesområdet. Harmonerer ikke med at regering vil have, 95 % af alle unge skal tag en uddannelse. Jeg mener at regeringen begår en kæmpe fejl, ved igen at spare på uddannelsesområdet, fordi uddannelse er nøglen til at undgå social ulighed

Tabt i samfundet

Vi lever i et samfund hvor uddannelse, inden for de sociale klasser er meget forskellig. Uligheden er stor, når vi taler om uddannelsesniveau. En undersøgelse fra Lars Olsen`s klassesamfundet, viser at unge der ikke har en uddannelse er ret markant. I overklassen er der kun 5 % som ikke har en uddannelse, hvor imod i arbejderklassen, som er personer med erhvervsfaglig uddannelse eller ufaglærte er der hele 20 % som ikke har en uddannelsen. Mens underklassen som er personer, uden for arbejdsmarked er hele 38% af de unge som ikke har en uddannelse. Derfor er jeg bange, for at det igen er de svageste unge som bliver tabt i vores samfund.

Kom ind i kampen

Uddannelsessystemet er for dårlig til at løfte unge fra arbejderklassen og underklassen. Selvom der er sket en fremgang de seneste år. Mange års reformer og besparelser som dagpenge, kontanthjælp og sociale ydelser øger desværre uligheden, i det danske samfund. Der er flere i underklassen som kommer til at ha behov, for flere ressourcer til at fuldføre en uddannelse. Jeg er selv igang med en pædagogisk uddannelse, og da jeg startede for to år siden var vi 28 elever i klassen. I dag er vi kun 17 elever. Mange er faldet fra på grund af personlige problemer, andre fandt frem til at uddannelsen ikke var noget for dem. Langt størstedelen af dem der droppede ud kunne have færdiggjort uddannelsen sammen med os andre snart. Hvis vi havde haft en fastholdelsesvejleder. Jeg gik i klasse med en ung pige som har en del psykiske problemer hun kæmpede hverdag, i over 1,5 år for at fuldføre uddannelsen. Hun var fantastisk god til alle fag, og fungerer super godt social, men når hun fik det dårligt psykisk fik hun desværre en del fraværsdage. Vi var flere i klassen som prøvede at holde kontakten til hende, angående hvad vi har lavet i timerne og hvad vi had for af lektier. Hun prøvede i rigtig lang tid, men måtte give op da ingen fra skolens side tog sig af hende føre det var blevet for sent.

Gøre en forskel

Vi har ingen fastholdelsesvejleder på vores skole og vi er langtfra den eneste. En fastholdelsesvejleder opgave er, at tage en snak med de elever som er ved at falde fra. Jeg er sikker på at otte af dem kunne havde været her stadigvæk hvis skolen havde haft en fastholdelsesvejleder, som kunne have været opmærksomhed på de elever, som havde brug for støtte. Fastholdelsesvejlederen ville kunne differentiere undervisningen, give hver enkelt elev en passende faglig udfordring, opbygge relationer mellem eleverne, samarbejde med praktikvejlederen og kontaktlæreren om fastholdelse.

Flere ressourcer

Mange elever som kommer fra underklassen har ikke samme støtte hjemmefra og har måske haft en svær opvækst. Flere går på ungdomsuddannelser har psykiske problemer såsom depression, angst og stress. De elever ville muligvis ikke være faldet fra hvis uddannelsesstederne havde mere fokus på trivsel hos eleverne og en fastholdelsesvejleder. Mange af eleverne føler sig alene i verden fordi de ingen støtte har i deres liv.

Vågn dog op

Derfor mener jeg at hvis man sparer de 8,7 milliarder på uddannelsesområdet så ryger frafaldstallet på ungdomsuddannelserne helt i vejret. Vi får flere unge uden uddannelse, som ender på overførselsindkomst. Derfor syntes jeg at vores uddannelsesminister Ellen Trane Nørby skal vågne op der denne besparelse vil give på længere sigt give en større regning til staten. Derfor kunne jeg godt tænke mig mere fokus på trivsel i vores uddannelser og en fastholdelsesvejleder på alle uddannelser.

Kommentarer