Er unge kvinder ikke velkomne i Vejle kommune?

Jeg er ung social og sundhedsassistent, heldigvis er jeg færdig uddannet. Så hvis jeg bliver gravid, ville jeg stadig have mit job, når jeg komme tilbage efter endt barsel.

barselsdagpenge eller kontanthjælp?

 Men sådan er det ikke hvis man er sosu-elev i det offentlige, i hvert fald ikke i Vejle kommune. Her får man at vide af 2. vice borgmesteren Holger Gorm at kommunen ikke både vil betale for barsel og uddannelse, hmm. Min tanke er at for hver ung kvinde med et barn der bliver uddannet, skaber man et forsørgelses grundlag. Så det ikke er staten der skal betale. Hvis man lader unge kvinder stå med uvished omkring, videreførelse af uddannelse efter barsel, koster det så ikke mere i dagpenge og kontanthjælp hvis hun aldrig kommer igang igen? Og er en uddannelse der ikke er færdiggjort ikke værdiløs? Hvorfor ikke sikre at de unge kvinder kommer i gang igen, efter deres barsel og derved får en færdig uddannelse.

Samfundsmæssige hensyn

Tanken om at unge kvinder skal planlægge deres graviditet, til efter endt uddannelse, siger jo sig selv og det gør langt de fleste også. men  hvis man bliver gravid alligevel? skal man så have en abort? vi unge kvinder bliver tudet ørene fulde af at vi ikke føder børn nok og at vores børne overgange er for små, men det er måske ikke et problem i Vejle kommune? Der er måske rigeligt med børn? Eller er Vejle, en Kommune hvor unge kvinder simpelthen ikke er velkomne i uddannelses systemet. Kommer det i længden til at betyde at unge føde dygtige kvinder ikke bliver optaget på social og sundhedsskolen eller at vi ikke kan få arbejde efter endt uddannelse fordi vi kommer til at koste i barselpenge?

hvad siger de andre?

I de 4 kommuner der har ændret praksis, fortæller borgmestrene at det ikke kan være økonomiske årsager til at man så gerne vil ophøre uddannelses aftalerne, da det max. vil koste 300.000, hvis alle kommunens kvindelige elever blev gravide, hvilket for at være ærlig er peanuts i et kommunalbudget. Så kære politikere i Vejle byråd, lad os nu få ryddet op og giv HK og Sosu-eleverne forlængelsen af deres uddannelses aftaler ved barsel.

 

Eller er Vejle, en Kommune hvor unge kvinder med børn simpelthen ikke er velkomne i uddannelsessystemet?

Kommentarer