Den dag, samfundet accepterede social dumpning.

Når vi ikke anfægter problemer, kommer vi stiltiende til at acceptere dem. Her den anden dag havde jeg en diskussion med min far, hvor vi diskuterede en lokal landmands brug af øst- og sydeuropæiske landbrugsmedhjælpere (jordbærplukkere). Min far, som er fra den gamle arbejderklasse, mente at brugen af øst- og sydeuropæisk arbejdskraft, var helt i orden, så længe det betød at de havde ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er jeg enig i. Desværre er der flere og flere eksempler på at løn- og arbejdsvilkår ikke bliver overholdt, med undskyldningen om ellers ville prisen på jordbær stige så meget, at ingen ville købe dem.
stop løndumping.
Nutidens arbejderkamp handler ikke om vækst eller billige jordbær, men om ordentlig løn- og arbejdsvilkår for ALLE.
Jeg mener at social dumpning er vor tids store arbejderkamp. Og hvis vi, som samfund, ikke får diskuteret social dumpning, risikere vi stiltiende at acceptere den. Hvis vi acceptere dårlige løn- og arbejdsvilkår til øst- og sydeuropæer, hvornår kommer vi så til at acceptere dem hos os selv.

Mandag den 12-05-14 viste DR en reportage om østarbejdernes bagmænd, hvordan vikar bureauer systematisk udnytter østarbejdere, hvordan en timeløn gradvist bliver barberet ned fra 500 kr/timen, når staten betaler hoved entreprenøren, til 35 kr/timen når polakken får udbetalt løn. Og man oven i købet bliver registreret hvis man er med i en fagforening.
Efter denne udsendelse havde jeg faktisk troet, at samtlige politikere stod i kø, i DRs nyhedsstudie for at fordømme denne opførsel. Men debatten udeblev.

Søndag den 18-05-14 viste TV2 i nyhederne hvordan danske vognmænd behændigt omgår cabotage reglerne, og har rumænere indkvarteret i barrakker, for at holde lønningerne lave. Nu måtte politikerne da tage afstand til denne udnyttelse af folk og regler. Men igen udeblev debatten.

Mandag den 19-05-14 sendte både DR og TV2 en EU-paneldebat, hvor det begge steder blev nævnt at der i Danmark findes folk der får en timeløn på 12 kroner og 89 øre. Endelig en Live-dækket tv-debat, her måtte da der komme lidt debat, men igen stod blå blok bare og se så passivt ned i gulvet. Alle i blå blok undlod helt at kommentere den lave timeløn.

Når blå blok så åbenlyst ikke vil diskutere problemet omkring social dumpning, får man unægtelig mistanke om at de ikke er imod.
Vi er nød til at få gjort noget ved social dumpning. Samfundet er nød til at sige fra, så folk ikke skal leve i barrakker, til en ussel løn og under dårlige arbejdsforhold.
Social dumpning er et samfundsproblem, og nutidens arbejderkamp. Vi skal aldrig acceptere social dumpning, på trods af at jordbærrene nok bliver lidt dyrere.

Kommentarer