Skal jeg udsættes for vold, bare fordi jeg vil hjælpe andre mennesker?

Jeg arbejder til dagligt som pædagogisk assistent på en døgninstitution for mennesker med psykiske og fysiske udviklingshæmninger. Fælles for alle er at de har en anbringelsesdom eller særlige behov i forhold til adfærd.
Jeg brænder for at kunne give udsatte borgere et værdigt liv igennem pædagogiske tiltag. Så de kan opleve, at have en tryg hverdag på trods af de udfordringer, som de hver især har. Jeg oplever desværre, at det bliver på bekostning af min egen sikkerhed. Fordi vi ganske enkelt ikke er nok personale på arbejde, til at kunne yde den nødvendige støtte.
Når borgerne oplever, at de ikke får den støtte de har brug for, reagere de ved at blive voldelige og truende i deres adfærd. Især overfor dem der er tættest på. Det bliver oftest mig og mine kollegaer, som er i forreste række til de verbale og fysiske tæsk. Alt det fordi, vi egentlig bare gerne vil hjælpe nogle mennesker med nogle helt særlige behov. Det kan aldrig blive borgerens skyld. De har krav på støtten. Men måske er det bare vores job, som politiet så fint forklarer det, når vi igen og igen kontakter med en volds- eller trusselsanmeldelse.
Jeg mener ikke, at mine kollegaer og jeg skal udsættes for vold og trusler i sådan en grad, som vi oplever det. Blot fordi vi ønsker at hjælpe. Det selvfølgelig et vilkår i mit arbejde at håndtere situationer hvor borgerne reagere voldsomt. Men jobbet kræver også at der er personale nok til, at drage omsorg for borgerne.
Så kære Sophie Løhde (V). Kunne du tænke dig, at møde ind på din arbejdsplads med uvisheden om hvornår, at du  igen skal trues elles udsættes for vold? Og hvor der ikke er personale nok, til at håndtere så potentielt farlige situationer?

Kommentarer