Lærepladser frem for aktionærtilskud.

danmarks_fremtidI meget nær fremtid kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft, og derfor giver det rigtig god mening at uddanne ufaglærte til faglærte, som regeringen foreslår i deres seneste udspil til beskæftigelsesreform.
Vi står dog med en kæmpe udfordring: mangel på lærepladser!
12.000 lærepladser mangler allerede nu, og med regeringens udspil om at uddanne ufaglærte, kommer efterspørgslen på lærepladser kun til at stige de kommende år.

Virksomheder må tage ansvar
Jeg mener, at virksomheder må leve op til deres samfundsansvar og hjælpe med at sikre lærepladser i fremtiden, fordi vi inden længe vil komme til at mangle faglært arbejdskraft.
Det er simpelthen på tide at virksomhederne viser samfundsansvar, og opretter flere lærepladser.
Fordi manglen på praktikpladser er så stor, er flere skolepraktikpladsordninger kommet til. Det er i mine øjne noget af det værste der er sket. Tanken har helt sikkert været velmenende: at alle elever skal kunne færdiggøre deres uddannelse. Men desværre har praktikpladscentrene udviklet sig til noget der minder om et billigt vikarbureau.
Jeg har selv oplevet, hvordan man på byggeprojekter kun bruger lærlinge fra praktikpladscentre, fordi de er billige og nemme at komme af med igen. For et par uger siden rekvirerede vi på min arbejdsplads fire lærlinge fra det lokale praktikpladscenter, fordi vi havde travlt og akut brug for hjælp. Arbejdet bestod af kabeltræk og samling af kabler, samt opmærkning af kabler. Men fordi vi var presset og havde travlt, kom lærlingene til at gå og arbejde for sig selv, og når de havde problemer, havde vi ikke tid til at hjælpe dem. Derfor lærte de heller ikke af de fejl, som man uundgåeligt laver som lærling. Det er et kæmpe problem, for hvordan skal lærlinge lære noget, hvis de kun bliver brugt når vi ikke har tid til at lære fra os?

Uddannelse frem for skattelettelser
Allerede samme dag som beskæftigelsesministeren kom med udspillet om, at vi skal løfte de ufaglærte til faglærte, var DA og DI ude og skyde forslaget ned. De mener, at man hellere skal give virksomhederne flere skattelettelser, fordi større skattelettelser vil skabe flere arbejdspladser. Men de seneste 10 års skattelettelser har hverken skabt arbejdspladser, eller løst problemet med praktikpladser. I stedet er pengene røget direkte i lommen på aktionærerne.
Jeg mener at virksomhederne i stedet for at kræve flere skattelettelser hellere skulle se at få oprettet nogle praktikpladser – det er vel også i deres interesse at sikre fremtidens arbejdsstyrke?

Jeg mener at virksomhederne er nød til at se lidt mere langsigtet, og tage et ansvar for, at vi får udlært den faglærte arbejdsstyrke. De er nød til at bidrage til, at vi ikke kommer til at mangle faglært arbejdskraft i nær fremtid. Man kunne fx indføre kvoter på hvor mange lærlinge der skal være per svende på en arbejdsplads og dermed sikre en ordentlig uddannelseskvalitet for alle lærlinge.

Kommentarer