Har Dansk Arbejdsgiverforening egentlig en berettigelse i dag?

Du kender det sikkert. På en eller anden måde har du formentlig stødt på et menneske, der gerne vil vide hvad man egentlig skal bruge den der fagbevægelse til. Aviser som Politiken og Information har givet deres bud på fagbevægelsens fremtid ligesom Finansforbundet har dristet sig til at spørge om der stadig er brug for fagbevægelsen.  Men kender du nogen der har sat spørgsmålstegn ved Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) berettigelse? Kender du nogen der sår tvivl om “den der arbejdsgiverforening” og hvad man skal bruge den til? Jeg gør ikke og det er i grunden lidt mærkeligt.

For fagbevægelsen og DA er en symbiose der for længst har erkendt at den ene ikke fungerer uden den anden. Selvom det er to modstridende parter der skal forsøge at nå hinanden med hver deres dagsorden, så virker samarbejdet.

Danmarks Statistik har indhentet oplysninger om arbejdsstandsninger og de taler et tydeligt sprog. En arbejdsstandsning kan være strejke, lockouter, overenskomstmæssige eller overenskomststridige sager. I 1996 var der 930 arbejdsstandsninger, i 2015 var det tal reduceret til 158. Eller sagt på en anden måde; i 1996 var der 75.700 tabte arbejdsdage. I 2015 var antallet af tabte arbejdsdage nede på 9400. Og det er vel og mærke både i den offentlige og private sektor.

Samarbejdet virker. Den danske model virker. Men den virker kun så længe der er et samarbejdsgrundlag. Hvis (bank-under-bordet-7-9-13) fagbevægelsen kollapser, har DA kun ringe berettigelse. I det tilfælde vil det formentlig være et folketing der skulle bestemme hvordan arbejdsmarkedet skal se ud i fremtiden.

Jeg kan ikke forstå de at de kritiske røster overfor fagbevægelsen ikke også kritiserer arbejdsgiversiden. Men måske hænger det sammen med den manglende forståelse af den danske model som jeg skrev om i forrige indlæg. Det kan selvfølgelig også skyldes at fagbevægelsen repræsenterer flere mennesker end arbejdsgiversiden. Men hvorfor vælger medierne ensidigt at rette kasteskytset mod fagbevægelsen?

Jeg håber virkelig der bliver sat mere fokus på at hylde samarbejdet i fremtiden. At fagbevægelsen og DA står sammen om at vise deres berettigelse.

De er vigtige samarbejdspartnere og begge lejre kæmper en brav kamp for at få det danske arbejdsmarked til at fungere.

Et samarbejde jeg håber fortsætter mange år endnu.

Kommentarer