Dansk Metal – hvorfor være medlem?

Ind imellem, provokerer svendene på min arbejdsplads, min tillidsmand, med udtalelser som: “Vores fagforening har glemt os!” og “Jeg ved snart ikke længere, hvorfor jeg er medlem – fagforeningen gør jo ingenting for mig.” Disse udtalelser provokerer også mig, men jeg er ikke i tvivl om, hvorfor jeg er medlem af Dansk Metal!
Når svendene provokerer, er det mest bare for at provokere, for de ved alle sammen godt, hvorfor de er betalende medlemmer. Og dog, måske er det alligevel ikke bare provokation, for nogle af dem glemmer virkelig hvorfor de er medlemmer, og hvor meget fællesskabet betyder for dem. Det er egentlig lidt ironisk at disse samtaler altid foregår i spisepauserne…
Når jeg sidder og tænker på, hvad jeg får ud af overenskomsten, og det fællesskab som fagforeningen tilbyder, så væmmes jeg, ved tanken om virksomheder som TDC Telco. Er under 50% af de ansatte ikke medlemmer af en fagforening, træder overenskomsten ud af drift, og virksomheden kan gøre som de vil. Telco skar lønnen med 15kr pr time, de ansatte mistede løn under sygdom, ingen tillæg ved overarbejde og fri på barnets første sygedag var pludselig fortid.
Jeg er overbevist om, at jeg værdsætter mit medlemsskab mere end de fleste, for jeg tænker dagligt på, hvordan min fagforening har skabt rammerne om en tryg hverdag. Jeg har f.eks. en arbejdsmiljørepræsentant, som hjælper til med at forebygge arbejdsskader og generelt er med til at forebedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og jeg har en tillidsrepræsentant som sikrer, at overenskomsten bliver overholdt, og som skaber et samarbejde mellem ledelse og ansatte. Ud over alt det som jeg selv får ud af et medlemsskab, tænker jeg også på, hvad jeg ikke direkte får igen – i hvert fald ikke lige nu. Her er de 4 første ting der springer i hovedet på mig: 1. Bliver jeg fyret har Metal gennem A-kassen etableret en job-børs hvor de matcher virksomheder med ledige. 2. Er fyringen ikke saglig, så går Metal i arbejdsretten for mig. 3. Jeg har mulighed for at tage masser af kurser – både når jeg er i arbejde og hvis jeg bliver ledig. 4. Metal er med til at lave og udforme de uddannelser hvis faggruppe de organiserer, så fremtidens håndværkere hele tiden er opdateret til arbejdsmarkedet.
Jeg blev for nyligt introduceret for Dansk Metals OK-beregner, så da en af svendene på arbejdet udfordrede mig i fredags, så viste jeg ham den. Vi tog et fint rundt tal, en månedsløn på 30000, og beregneren viste at overenskomsten i så fald er lige godt 80.000 værd. Hvert år! F.eks udgør pensionen knapt 30.000, den 6. ferieuge er knapt 9.000, er ens barn syg 6 gange på et år, bliver værdien af at kunne tage fri på disse 6 dage til godt 10.500 kr. Han havde intet svar til beregningen – tallene taler sit tydelige sprog.
Mine kollegaer glemmer disse ting. De glemmer at de kan tage kurser, de glemmer pensionsopsparingen, de glemmer, at selvom de ikke ser ansatte fra Metal i øjnene hver dag, så passer Metal på dem. Metal er der, når det gælder! Melder de sig ud af foreningen, så risikerer vi alle at ende som de ansatte hos Telco. Jeg har en sød chef, som jeg godt kan lide, men jeg lægger aldrig mine rettigheder i hans hænder. Jeg ser min fagforening som en slags forsikring –
selvom jeg ikke regner med indbrud i min lejlighed, så er mit indbo forsikret – det skal mit arbejdsliv og mine rettigheder på arbejdsmarkedet også være!

Kommentarer