Arbejdsgivere lover praktikplads til alle.

Den 30. maj kunne man i dagbladet Børsen læse, to arbejdsgivere efterlyse mere faglært arbejdskraft i fremtiden. Arbejdsgiverne mener, det politikerne og uddannelsesinstitutionernes ansvar at skaffe den faglærte arbejdskraft. Jeg ikke være mere uenig. For hvordan kan politikere eller uddannelsesinstitutioner sørge for fremtidens kvalificerede faglærte, hvis arbejdsgiverne ikke stiller praktikpladser til rådighed? Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at der er praktikpladser til alle, så Danmark kan få den fornødne faglærte arbejdskraft til fremtidens “jobfest”.

Blandt elektrikere skal optaget øges med 10 % for at for at modsvare den efterspørgsel, der vil være i fremtiden. Og trods en stabil tilgang til uddannelsen er antallet af indgået praktikpladsaftaler faldet med 40 %. De af mine kammerater, der ikke får en praktikplads, kommer ind på uddannelsesstedets praktikpladscenter i skolepraktik.

Jeg har oplevet, hvordan man på byggeprojekter kun bruger lærlinge fra praktikpladscentre, fordi de er billige og nemme at komme af med igen. For et par uger siden rekvirerede vi på min arbejdsplads fire lærlinge fra det lokale praktikpladscenter, fordi vi havde travlt og akut brug for hjælp. Arbejdet bestod af kabeltræk, samling af kabler og opmærkning af kabler. Men fordi vi var pressede og havde travlt, kom lærlingene til at gå og arbejde for sig selv, og når de havde problemer, havde vi ikke tid til at hjælpe dem. Derfor lærte de heller ikke af de fejl, som man uundgåeligt laver som lærling.

Derfor lyder det lidt hult, når arbejdsgivere efterlyser unge, der vil tage en faglært uddannelse, uden samtidigt at tage ansvar for praktikpladsmanglen.
Det, der i dag holder de unge fra at søge en uddannelse som faglært, er risikoen for at stå uden praktikplads. Med 12.000 unge, der her og nu, står uden en praktikplads, må man jo kun medgive, at det er en reel frygt. Problemet i fremtiden bliver ikke at få de unge mennesker til at tage en faglært uddannelse, men at få dem overbevist om, at arbejdsgiverne også vil være klar med en praktikplads.
Så kære arbejdsgivere og virksomhedsejere, hvis I tager praktikpladsmanglen alvorligt og begynder at efterlyse unge lærlinge, så vil I også få den arbejdskraft, som vil være nødvendig for at klare “jobfesten”.

Kommentarer